تاريخ: 28/3/1398 - ساعت: 10:17


تبليغات

• نمایشگاه تاسیسات


( نمایشگاه بین المللی تاسیسات – تهران 1383 )

تصویر، تدوین و کارگردانی : کاظم ملایی
با حضور : مهدی ساکی – آرزو عالیآخرين به‌روزرساني: 21/1/1388