تاريخ: 26/4/1403 - ساعت: 15:14


• داستان

خیلی حالگیری شد این دفعه ( اسفند 1380 )

عملیات غیر ممکن 3 ( فروردین1381 )

خدایا ، به خدا غلط کردم ( اردیبهشت 1381 )

بابت هیچی ممنونم ( تیر 1381 )

الهی زودتر بمیری و از دست خودت راحت بشی ( مرداد 1381 )
* بهترین داستان کوتاه از " نهمین جشنواره مطبوعات دانشجویی " - تهران - خرداد ماه 1383

طفلک پانته آ وپیرمرد روزنامه فروش پیر ( شهریور 1381 )

من کاظم کاش 15 سالم بود ( آبان 1381 )

وای انتِ الجمیل ، ماشاءالله ( آذر 1381 )

خب حالا ترافیکه ( آذر 1387 )