تاريخ: 30/1/1398 - ساعت: 03:56


آثار دوستان

• سکوت سایه ها

عوامل فیلم :

بازیگران : سعید صالح آبادی – کاظم ملایی
تصویربرداران : امیر مهران – کاظم ملایی
تدوین : امیر مهران
عکاس : کاظم ملایی
دستیار تصویربردار : علی علوی
خط : سیامک شریفان
نویسنده و کارگردان : امیر مهران
تهیه شده در : انجمن سینمای جوانان – دفتر سبزوار – اسفند 1377
آخرين به‌روزرساني: 21/1/1388