تاريخ: 26/3/1398 - ساعت: 08:35

وبلاگ

• اگر بودید، خوش می گذشت ...

22/9/1388
.

دربارۀ ورک شاپ های سه شنبه 17 و چهارشنبه 18 آذر 1388


.
دو روز ورک شاپ با موضوعات فیلم کوتاه، تولید و بازاریابی آن، فیلم تجربی چیست؟ جامعه شناسی در فیلم کوتاه و پروژۀ گروهی کالکتیو با حضور آقای وحید واحد، مدیرجشنواره های بین المللی فیلم کوتاه Auburn، Flexiff و Short Soup برگزارشد. این فرصتی بود که انجمن فیلم کوتاه در اختیار اعضای خود و نیز دیگر فیلم سازان این مرز و بوم قرار داد. فرصتی که هم به واسطۀ روحیۀ مستقل خانۀ سینما و متعاقبا انجمن فیلم کوتاه ایران و هم حرفه ای بودن اعضای انجمن، نه مانند سمینارهای جشنواره های دولتی و نه کلاسهای درس دانشگاه بود.

دلایل و اهداف برگزاری چنین ورک شاپی پر واضح و روشن است: گردهمایی بچه های صنف فیلم کوتاه ایران و تازه کردن دیدارها، گفتگو دربارۀ فیلم کوتاه و نشستن پای حرفهای شخصی که بواسطۀ فعالیتهای هنری خود طی 20 سال گذشته به عنوان فیلمساز، تهیه کننده، مدیر هنری موسسۀ Cinewest و نیز سه جشنوارۀ نام برده، متجاوز از هزاران هزار فیلم کوتاه از سراسر دنیا دیده است و اطلاعاتی به روز و مفید دربارۀ آن دارد. شخصی که بواسطۀ بیش از 30 سال زندگی در خارج از ایران و آشنایی با نگرش و فرهنگ ایران و غرب، قادر به ارائۀ تفسیر متفاوت تری از جایگاه فیلم های کوتاه ایرانی در دنیا است.

اما در این دو روز چه گذشت؟ انواع مختلف تولید فیلم کوتاه، تاثیر نحوۀ ارائۀ فیلمها در تصمیم گیری داواران جشنواره های بین المللی، آگاهی به اشکالات موجود در فیلم های کوتاه تولید شده در ایران از جمله زمانهای طولانی آنها وعدم توجه به استانداردهای جهانی زیرنویسی و عوامل فیلمها، فیلم تجربی، جامعه شناسی در فیلم کوتاه و آشنایی با پروژۀ پیشنهادی آقای وحید واحد با عنوان کالکتیو، موضوعات بحث شده در این ورک شاپها بود. به عنوان مصادیقی بر موضوعات ذکر شده، قبل یا بعد از هر موضوع، به صورت دسته بندی، فیلمهای متفاوتی از جهان از جمله فیلمهای برگزیدۀ مدرسۀ عالی فیلم و تلویزیون استرالیا(AFTRS) که یکی از بهترین و قدیمی ترین مدارس فیلم دنیا است و نیز فیلمهای برگزیدۀ جشنواره های بین المللی دنیا به نمایش در آمد.

درمیان شرکت کنندگان، اعضایی از زاهدان و اصفهان و غیر عضوهایی از زنجان، کرمان و اصفهان حضور داشتند که بر ارزش ورک شاپها افزود. اما شما، 170 عضو شرکت نکرده در این دو روز، جایتان بسیار خالی بود تا دست به تجربۀ فضایی بزنید که در آن اعضای انجمن توانستند، دغدغه های اصلی خویش را که به زعم من باید فیلم سازی باشد با شخصی با تجربه در میان بگذارند که از 22 هزار کیلومتر آنطرف تر آمده بود تا با ما دربارۀ حرفه مان سخن بگوید. فضایی که در آن دور هم جمع نشدیم تا با همدیگر دعوا کنیم. در حیاط صمیمی خانۀ سینما، زیر باران چای و غذا خوردیم و گپ زدیم. اگر بودید، خوش می گذشت.شیرین برق نورد
مسئول کمیتۀ بین الملل ایسفا