تاريخ: 26/3/1398 - ساعت: 08:44

وبلاگ

• "میرحسین موسوی" از ریاست فرهنگستان هنر برکنار شد

2/10/1388
.

میر حسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت ایران با رای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از ریاست فرهنگستان هنر برکنار شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد محمدیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: " اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه امشب (سه شنبه، اول دی) خود، میرحسین موسوی را از ریاست فرهنگستان هنر بركنار و علی معلم دامغانی (شاعر) را جایگزین وی كردند."

همچنین در این جلسه جهانگیر الماسی (بازیگر)، مصطفی رحماندوست (شاعر) و مهدی کلهر (مشاور رئیس جمهوری) به عنوان اعضای جدید فرهنگستان انتخاب شدند.

دو هفته پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی مستقیما علی معلم دامغانی، شاعر را به عضویت پیوسته فرهنگستان هنر درآورد.
این در حالی است که طبق اساسنامه فرهنگستان هنر، 20 عضو از 30 عضو پیوسته فرهنگستان باید به پیشنهاد این فرهنگستان باید به پیشنهاد شورای هنر و یا تائيد شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شوند و 10 عضو دیگر توسط همان 20 نفر انتخاب می شوند.

در ماههای گذشته و بدنبال تحولات پس از انتخابات ایران آقای موسوی بطور پیوسته در کار خود در فرهنگستان هنر حاضر می شد. در ماههای گذشته شماری از هواداران دولت با تجمع در مقابل ساختمان فرهنگستان هنر، شعارهایی علیه آقای موسوی سر دادند.

آقای موسوی همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اما گزارشی در خصوص اینکه آیا بدنبال اعتراضات پس از انتخابات، وی در جلسات این مجمع شرکت کرده است و یا خیر منتشر نشده است.
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی در سال 1378 تشکیل شد و ریاست آن از ابتدای تاسیس برعهده میر حسین موسوی بود.

طبق اساسنامه اولیه فرهنگستان هنر، این موسسه با شخصیت حقوقی مستقل به نهاد ریاست جمهوری وابسته است و اعتبارات آن در بودجه سالانه كشور در ردیف اعتبارات نهاد ریاست جمهوری منظور می شود.
بر اساس این اساسنامه رئیس فرهنگستان هنر به پیشنهاد مجمع عمومی و حكم ریاست عالیه فرهنگستان‌ها (رئیس جمهوری)، از میان سه نفر از صاحب نظران برجسته كشور برای مدت چهار سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

اما در مصوبه جدید (مصوب 16 آبان 1388) شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن بر عهده محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران است، رئیس فرهنگستان از میان اعضای فرهنگستان، به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حکم او برای یک دوره چهارساله انتخاب می شوند.