تاريخ: 26/3/1398 - ساعت: 08:47

وبلاگ

• مشکل اصلی سینمای ما، دولتی بودن آن است

2/10/1388
.گزارش اولين نشست  مجمع مشاوران اصناف خانه سينما
.
.
امنيت شغلي اولويت اصلي اصناف سينمايي

هئيت مديره خانه سينما در جهت همكاري و همدلي بيشتر اصناف 29 گانه سينمايي به تشكيل جلسات ماهانه اي تحت عنوان مجمع مشاوران اصناف سينمايی همت گماشت تا مسائل صنفي و حرفه اي دست اندركاران سينما را با مشاركت نمايندگان آنها مورد نقد و بررسي قرار داده و در جهت تدوين نظام سينمايي كارامدتر به ياري بطلبد . اولين نشست اين مجمع در ساختمان شماره 2 خانه سينما در 1 دي ماه سال جاري برگزار شد كه گزارش مشروح آن را در اين بخش مي توانيد بخوانيد.

.
نياز سنجي اصناف خانه سينما

محمد مهدي عسگر پورمدير عامل  خانه سينما و رئيس جلسه سخنان خود را در غالب يك پاورپونت ارائه داد . او در ابتدا گفت :  از مدتها پيش در هئيت مديره خانه سينما اين بحث مطرح شده كه در جهت ارتقاء جايگاه صنفي خانه سينما اقداماتي انجام دهيم البته اداره كردن يك جريان صنفي در كشور ما كار دشواري است با اين حال وضعيت خانه سينما از اين حيث در قياس با اصناف ديگر قابل قبول تر است. با توجه به شرايط جديدي كه در كشور به وجود آمده نيازهاي جديدي را ضروري ساخته و لذا بهتر ديديم كه براي درك و حل و فصل بهتر مسائل صنفي يك نشست ماهانه داشته باشيم و اين اولين جلسه ما در همين راستاست.
البته پيش از ما دو نشست بزرگ برگزار كرديم كه اولي با روساي صنوف و دومي هم با شوراهاي مركزي كه بازتابهاي خوبي هم داشت . بر همين اساس تصميم گرفتيم كه ماهي يكبار اين جلسه را با عنوان مجمع مشاوران اصناف خانه سينما برگزار كنيم و مسائل صنفي و حرفه اي اصناف سينما را مورد بحث قرار دهيم.

عسگر پور افزود : ما يكسري مبحث روز داريم كه مشخصا در حوزه خانه سينماست مثل حضور نمايندگان خانه سينما در شوراي صدور پروانه ساخت. برخي از دوستان هم پيشنهاد داشتند موضوعي كه در اين جلسه مطرح شود درباره نوع حضور اعضاي خانه سينما در جشنواره فجر باشد كه به نظر مي رسد اين موضوع به همه اصناف خانه سينما ارتباط نداشته باشد و بهتر است مباحث ديگري را مطرح كنيم.

وي توضيح داد كه چند وقت پيش نامه اي به اصناف مختلف خانه سينما داديم و ازآنها خواستيم نيازها و مشكلات خود را مطرح كنند و براي تنظيم بهتر اين كار خواستيم كه هر صنفي دو مساله عمده و اصلي خود را مطرح كند كه از 29 صنف موجود 23 صنف به اين درخواست پاسخ دادند كه جمع بندي آن نشان مي داد كه 10 صنف اولويت اول خود و 2 صنف نيز اولويت دوم خود را امنيت شغلي اعلام كردند .

همچنين مسكن و بيمه اجباري و بيكاري در اولويت اول 5 صنف و در اولويت دوم 7 صنف ديگر قرار داشت و در نهايت انجام فعاليت هاي آموزشي و فرهنگي در اولويت اول 3 صنف و اولويت دوم 5 صنف قرار گرفت. بنابراين بحث « امنيت شغلي» مهمترين دغدغه اي بود كه از در اولويت اكثر اصناف قرار داشت . يكي از موانعي كه در حل اين مشكلات وجود دارد اين است كه ما فكر مي كنيم كه تعريف همه ما از امنيت شغلي يكي است در حالي كه ممكن است هر كس تصور متفاوتي از اين مساله داشته باشد لذا سعي كرديم با رجوع به منابع مختلف امنيت شغلي را تعريف كنيم بر اين اساس امنيت شغلي روندي است كه به ميزان معيني مولفه هاي كار و اشتغال را تامين مي كند.

رئيس خانه سينما يادآور شد : تنها طرحي كه در زمينه امنيت شغلي به شكل مكتوب ثبت شد طرحي بود كه در زمان سيد ضياء هاشمي نوشته شده است اما به دليل برخي مسائلي كه در آن زمان به وجود آمد اين طرح به حال خود رها شد . به هر حال براي تامين امنيت شغلي گام اول توانمند سازي منابع انساني براي ايجاد ارزش افزوده در محصول توليدي يا خدمات ارائه شده است اما براي تحقق آن چه بايد كرد . تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام داديم به اين نتيجه رسيد كه ابتدا بايد ساختارهاي حقوقي اين اهداف را پيش بيني كنيم كه اين ساختار سه بخش دارد : 1- مروت نامه 2- ضمانت اجرا در شوراهاي داوري 3- پيش بيني ضمانت اجرا در ساختار حاكميت ( معاونت امور سينمايي )

وي افزود :  لازمه رسيدن به تفاهم كلي بايد اطلاعات درستي از اعضاو نيروي انساني دست اندركاران سينما و در واقع يك نظام جامع اطلاعاتي شكل بگيرد. همچنين ضمانت اجرا در شوراهاي داوري درباره تخلفات تصميم گيري مي كند.  متاسفانه ما با شاكله طبیعی توليد در سينما مواجه نيستم لذا گاهي منافع فردي بر منافع سينما ترجيح پيدا مي كند. درباره بخش آخر نيز ما به تفاهماتي با معاونت سينمايي رسيده بوديم كه در نتيجه تغيير و تحولات مديريتي اجرايي نشد بر اين اساس که اگر كسي شماره نظام سينمايي نداشت نمي توانست پروانه ساخت بگيرد.

به گفته عسگر پور طبق ايين نامه مصوب هييت وزيران كه در زمان مرحوم سيف الله داد اتفاق افتاد دو نفر از نمايندگان خانه سينما در شوراي پروانه ساخت بايد حضور داشته باشند كه ما در دور جديد آقايان شاهسواري و اسعديان را معرفي كرديم كه متاسفانه از آن تاريخ نمايندگان ما به اين شورا دعوت نشدند كه اين مساله را هم به آنها گوشزد كرديم كه متاسفانه توجهي نشد.در بخش افزايش توليد نيز ما داراي چند شاخص هستيم از جمله افزايش ظرفيت نمايش ، شفاف سازي اطلاعات توزيع نمايش ، افزايش ظرفيت اكران ، الزام تلويزيون به خريد فيلم سينمايي داخلي ، توجه به نمايش خانگي ، رصد فروش خارج از كشور و رصد مصوبات شوراي پروانه نمايش.

رئيس خانه سينما تصريح كرد : براي رسيدن به اهداف مذكور دو نهاد را قابل پيش بيني است كه يكي تاسيس دبيرخانه امنيت شغلي در خانه سينما و ديگري تاسيس صندوق بيمه بيكاري براي آسيب ديدگان است. پس از ديداري كه كارگردان ها با رئيس جمهور داشتند با توجه به بحث حمايت از سينماگران كه ایشان مطرح کردند ما در مورد صندوق بيمه بيكاري سطح مبلغ فرمول و الگوي كار را ارائه داديم كه آقاي احمدي نژاد اين طرح را براي اجرا به معاونت برنامه ريزي شان ارجاع دادند.  قرار شد سه وزارتخانه ارشاد ، رفاه و كار و امور اجتماعي در اين زمينه همكاري داشته باشند كه تنها وزارتخانه اي كه تا اين لحظه نظرات خود را ارائه نداد وزارت ارشاد است.

مدير عامل خانه سينما در نهايت از اعضا جلسه تقاضا كرد كه به راه هایي فكر كنيم كه در مجموعه خود خانه سينما قابل پيگيري باشد بعد از آن مطالباتمان را از دیگران مطرح كنيم.
.

انتقاد از شوراي پروانه ساخت

غلامرضا موسوي از صنف تهيه كنندگان نسبت به دعوت نكردن نمايندگان خانه سينما از سوي شوراي پراونه فيلم انتقاد كرد و خواهان پيگيري اين مساله از سوي خانه سينما شد . به نظر وي اگر تكليف اصناف سينمايي با شوراي پروانه توليد فيلم روشن نشود اتفاق مهمي در تغييرات ساختاري خانه سينما رخ نخواهد داد  .


با تورم شغلي در سينما مواجه هستيم

علي معلم درباره الويت بندي كه در بخش نياز سنجي اعضا خانه سينما انجام شد گفت : الان مشكل پركاري در اهالي سينما وجود دارد و به نظر من بايد كنترل شغلي وجود داشته باشد و اين مساله اولويت اول در شرايط فعلي نيست ممكن است اين مساله در چند صنف خانه سينما به عنوان اولويت اول مطرح شود . به نظر من توهم امنيت شغلي مشكل اصلي است و ما با يك تورم شغلي مواجه هستيم وي اما مسئله بيمه بيكاري و بازنشستگي را مشكل جدي اصناف سينمايي دانست كه بايد در الويت مديريت خانه سينما قرار بگيرد.
.
عسگر پور در پاسخ به سوال علي معلم ياد آور شد كه امنيت شغلي صرفا فرهنگ كاري  يا تعدد كار نيست ضمن اينكه هم اینک برخي از صنوف با مساله بيكاري به شكل جدي مواجه هستند. معلم اما معتقد بود كه بايد تعريف روشن و دقيقي از مساله امنيت شغلي در سينما داشته باشيم.
علي معلم در بخش ديگري از سخنان خود در پايان نشست اظهار داشت: استراتژي خانه سينما نه صرفا به عنوان موضع گيري صنفي بلكه به عنوان سخنگوي سينماي ايران در برابر مسائل و مشكلات مختلف سينماي ايران تاكيد كرد و به فقدان استراتژي روشن خانه سينما در برابر مسائل ريز و درشت سينماي ايران انتقاد كرد و گفت در حال حاضر استراتژي سينماي ايران در برابر مسائل مبتلا به خود مشخص نيست . عسگر پور پيرو سخنان علي معلم بر شكل گيري كميته تعیين استراتژي خانه سينما تاكيد كرد و آن را جزء دستورالعمل هاي اين جلسه قلمداد كرد.


غير متخصصان امنيت شغلي اهالي سينما را به خطر انداختند

اسعديان كارگردان با اشاره به اينكه حداکثرسالانه 40 – 50 فيلم در ایران توليد مي شود انتقاد كرد و افزود با اين حساب در سال به هر كارگردان چند فيلم مي رسد كه امنيت شغلي وي تامين شود . وي همچنين نسبت به تله فيلم هايي كه در تلويزيون ساخته مي شود انتقاد كرده و گفت اكثر اين فيلم ها توسط نيروهاي غير متخصص و كارگردان هاي گمنام و تازه كار ساخته مي شود در حالي كه عمده كارگردان هاي باتجربه و متخصص ما بيكارند.
يا الان تدوینگران ما به شدت گله مندند كه با وجود تكنولوژي و كامپيوتورهاي مدرن هر جوانی نورس به مونتاژ مي پردازد . متاسفانه امروز در اكثر صنوف سينمايي اين مشكلات وجود دارد و امنيت شغلي اصناف سينمايي به شدت تهديد مي شود. شايد تنها صنف بازيگران آنهم عده محدودي از آنها با اين مساله مواجه نباشند .


كوچ كردن به حرفه هاي غير تخصصي

پروين صفري رئيس انجمن طراحان نيز مشكل بيكاري و عدم امنيت شغلي را به عنوان مهمترين چالش صنف خود اعلام كرد و گفت : ما الان 56 عضو داريم كه فقط 10 نفر آنها مشغول به كار هستند و بقيه مجبورند در حوزه هاي مثل معماري داخلي يا حتي حرفه هاي ديگر مشغول به كار شوند. برخي از اعضا به همين دليل نسبت به عضويت خودشان معترضند چون مي بينند كه افرادي خارج از صنف از موقعيت شغلي بهتري برخوردارند.


امنيت سينما در خطر است

قاسم قلي پور تهيه كننده اما مشكل را فراتر از امنيت شغلي سينماگران دانست و با بيان اينكه امنيت خود سينما در خطر است از بحران بزرگي در اين باره صحبت كرد  و خاطر نشان كرد كه عدم امنيت خود سينما بيش از عدم امنيت فردي در اين حوزه اهميت دارد . قلي پور با اشاره به ايجاد شبكه نمايش خانگي گفت : براي تامين فيلم در اين شبكه ها فيلم هاي بسيار سخيف و بي ارزشي توليد مي شود كه به خورد مخاطب مي دهند و سطح سلیقه آنان را تنزل می دهند و آنها نيز فكر مي كنند سطح توليدات سينمايي ما نيز همين است و لذا براي تماشاي فيلم به سينما نيز تمايلي از خود نشان نمي دهند لذا شان سينماي ايران را كاهش مي دهند .


يك صنف نبايد پاسخگوي همه اصناف باشد

فرشته طائر پور با اشاره به اينكه هرموضوعي كه در طراحي نظام سينمایي وارد مي شود بايد متوجه همه اصناف باشد گفت : نبايد روح تحميلي از سوي چند صنف بر يك صنف ديده شود . در آيين نامه موجود اين مساله به چشم مي خورد كه فقط تهيه كنندگان بايد به مطالبات 28 صنف ديگر پاسخ دهند با اين روند اين شورا بر مدار صحيحي در پاسخ به مطالبات صنفي قرار نمي گيرد .
 در اين آيين نامه دائم اشاره مي شود كه اگر تهيه كننده از غير عضو استفاده كند بايد تنبيه شود و خسارت بدهد . اگر نگاه خانه سينما به بحث توليد و سرمايه گذاري در سينما منصفانه است پس خسارات و ضايعاتي كه تهيه كنندگان با آن مواجه هستند را هم بايد پیش بینی و پرداخت كند. الان بسياري از تهيه كنند ه ها حضور پر رنگي در توليد ندارند . الان كارگردان هايي داريم كه چند تا چند قرارداد تله فيلم مي بنند و خودشان هم تهيه كنندگي آن را به عهده مي گيرند و هيچ ممنوعيتي براي اصناف ديگر در تهيه كنندگي يك اثر سينمايي وجود ندارد.
وقتي يك بازيگر قرارداد 30 ميليوني با تلويزيون دارد و حاضر نيست بيايد در فيلم من بازي كند خسارت تهيه كننده را چه كسي پرداخت مي كند و آيا قانوني براي حمايت از وي پيش بيني شده است.

طائر پور تاكيد كرد كه اگر حقوق تهيه كنندگان در تدوين نظام سينمايي ديده نشود آنها نسبت به اصناف ديگر ممكن است گارد بگيرند. ضمن اينكه وقتي سينما در حال ورشكستگي است تهيه كننده ها نيز دچار خسران مي شوند و بايد به گونه اي برنامه ريزي كرد كه يك صنف نبايد پاسخگوي همه اصناف باشد و منافع قانوني آنها تامين نشود.


سينما بايد به صنعت تبديل شود

محمد رضا اصلاني كارگردان ،  سخنان خود را حول محور اقتصاد سينما قرار داد و اظهار داشت : چرخه توليد در سينما بايد به عنوان يك عنصر اقتصادي مورد توجه قرار گيرد . هنوز معلوم نيست كه سينما در كشور ما جز صنعت به حساب مي آيد يا خدمات .
تا وقتي كه سينما به عنوان يك صنعت شناخته نشود و رسميت نيابد اين بحث ها و آيين نامه ها به هيچ نتيجه موثري نمي رسد. به اعتقاد اصلاني وقتي سينما صنعتي نشود صنف به معناي واقعي شكل نمي گيرد و بانك ها و نهادهاي اقتصادي نيز نمي توانند از سينما پشتواني كنند . امنيت سينما در قانون ما لحاظ نشده و داراي سامانه اقتصادي نيست.

اصلاني در بخش ديگري از سخنان خود گفت : اولين گام اين است كه مشكل سينما را به شكل ملي تعريف كنيم تا نهادها و سازمان هاي ديگر هم در حل مشكلات آن سهيم شوند و مشاركت كنند. فقط تهيه كننده ها نبايد بار مالي و خسارت هاي سينما را به عهده بگيرند لذا تا يك نظام اقتصاد سينمايي تشكيل نشود و سينما به سمت صنعتي شدن حركت نكند هيچ مشكلي از او بر طرف نخواهد شد.


مشكل اصلي دولتي بودن سينماست

ناصر تقوايي كارگردان ضمن تائيد همه صحبتهای مطرح شده بر بازشناسي مسائل سينماي ايران تاكيد كرد و و مشكل اصلي سينماي ايران را در دولتي بودن آن دانست و سياست ها و عملكرد وزارت ارشاد را موجب جدا شدن محصولات سينماگران از مردم عنوان كرد. به اعتقاد او تصميمات و سياست هاي كلان بايد در خانه سينما تعيين شود و وزارت ارشاد در اجرايي كردن آنها با خانه سينما همكاري نمايد .
او با تاكيد بر تامين امنيت بازيگران و سایر عوامل از سوي تهيه كنندگان برحمايت سينماي ايران از نيروهاي تازه نفس و جوان در اين عرصه دفاع كرد و موكدا بر اين مساله تاكيد كرد كه نبايد در برابر جوانان علاقمند و با استعداد در سينما ممنوعيت و موانع قانوني و صنفي ايجاد نمود .
او بسياري از سينماگران جوان را داراي استعداد درخشاني در فيلمسازي دانست و خاطر نشان كرد كه امروز بسياري از فيلمسازان جوان از برخي از فيلمسازان موسوم به بدنه ما جلوتر هستند و ايده هاي جذابي را در سينماي ايران به اجرا گذاشته اند.

تقوايي بيشترين تاكيد  خود را به بیماری دولتي بودن سينماي ايران اختصاص داد و اين مساله را در كنار اكران محدود فيلم ها مهم ترين مشكل سينماي ايران دانست . به اعتقاد وي ايجاد فضاي باز در سينما و اجازه ورود نيروهاي جوان به اين عرضه را باعث رقابتي شدن سينما و در نتيجه رشد و توسعه آن دانست و از نگاه تحقير آميز برخی به سينماگران جوان به شدت انتقاد كرد .

تقوايي گفت : چرا فقط به فقر ابزاری جوانان نگاه مي كنيم و از استعداد و توانايي فوق العاده آنها غفلت مي كنيم. او خاطر نشان كرد كه خانه سينما بايد بتواند نيروهاي جوان را جذب كند و با رقابتي كردن سينما و پرهيز از دولتي شدنش سينماي ايران را به جايي برساند كه به جاي تاثیر پذیری از بحران اقتصادي درآمدش از نفت هم بيشتر شود.


 سوگندنامه داشته باشيم

تورج منصوري تصوير بردار با اشاره به اينكه سينما گروهي ترين كار و حرفه در همه جاي دنياست بر همكاري صميمانه اعضاء تاكيد كرد و گفت : ما در راهبري صنوف به شكل گروهي عمل نمي كنيم . وي افزود : اگر به همان شكلي كه فيلم مي سازيم به مسائل صنفي توجه كنيم بسياري از مشكلات سينما حل خواهد شد.
او با انتقاد از وضعيت معيشتي سينماگران اظهار داشت چرا بايد وضع مالي يك بازيگر حتي سوپر استار از يك فوتباليست كمتر باشد. او در عين اينكه سخنان تقوايي را بر ورود نيروهاي جوان به صنوف مختلف سينماي تاكيد كرد آن را مشروط به شايستگي افراد تازه وارد دانست تا افراد شايسته جايگزين قبلي ها شوند. منصوري همچنين تاكيد كرد كه بايد به همه صنوف احترام بگذاريم و خارج از مناسبات و مقرارت رسمي خيلي شفاف و صميمي حرفهاي خود را بزنيم.

او در همين راستا پيشنهاد داد تا مثل پزشکان سوگند نامه بخوريم تا بر اساس آن مطالبات صنف خود را از جامعه طلب نماييم. وي در عين حال از بي توجهي اهالي سينما از جمله خانه سينما به وضعيت پيشكسوتان از جمله نعمت حقيقي انتقاد كرد و خواهان توجه جدي خانه سينما به وي شد. در همين راستا كيايي از صنف صدابرداران به رسيدگي و پيگيري خانه سينما در زمان مدیریت رضا ميركريمي نسبت به وضعيت نعمت حقيقي به نیکی یاد كرد.


تقويت اصل 44 در قلمرو سينما

عبدالله اسفندياري از صنف فيلمنامه نويسان نفس چنين جلساتي را مفيد دانست و با اشاره به اينكه در جلسات بعدي اين مباحث به ظاهر پراكنده سمت و سوي مشخصي مي گيرد بر تداوم اين جلسات تاكيد كرد . وي همچنين با توجه به تاكيد مسئولان دولتي بر اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي كه به تقويت بخش خصوصي در مديريت كشور تاكيد دارد از تقويت اين اصل در عرصه هاي مختلف سينما حمايت كرد و آن را دستاويز مناسبي براي حل مشكلات سينماي ايران دانست. اسفندياري با توجه به تاثير اين همكاري هاي بين بخشي و اصناف در مبارزه با سي دي هاي قاچاق و تلاش در جهت رفع كمبود سالن هاي سينما تداوم اين نشست ها و همكاري هاي متقابل بين اصناف مختلف خانه سينما را رمز موفقيت خانه سينما عنوان كرد.
.

تشكيل كميته هاي تخصصي ؛ نتيجه اولين نشست

محمد مهدي عسگر پور مدير عامل خانه سينما در پايان ضمن تقدير و تشكر از سینماگران و نمايندگان صنوف مختلف در پايان بر تشكيل سه كميته تخصصي در پيشبرد اهداف مورد بحث تاكيد كرد اين كميته ها شامل كميته مالي كه به تقويت بنيان هاي مالي خانه سينما مي پردازد و به جلب نظر اسپانسرهاي جديد كمك مي كند دوم كميته استراتژي و ارتباطي كه بتواند روابط خانه سينما را به مجموعه هاي دولتي(حاکمیتی) تنظیم کند و سوم هم كميته پیگیری خصوصي سازي كه اصل 44 را در حوزه سينما پيگيري كند.
شايان ذكر است در اين نشست آقايان محمد مهدي عسگرپور ، فرهاد توحيدي ، قاسم قلي پور ، محمد رضا اصلاني ، مصطفي رزاق كريمي ، فرشته طائر پور ، پروين صفري ، سيد رضا ميركريمي ، داوود رشيدي ، مهدي فخيم زاده ، محمد رضا سكوت ، عليرضا رئيسيان ، ناصر تقوايي ، تورج منصوري ، دكتر محمد سرير ، ابراهيم مختاري ، منوچهر محمدي ، منوچهر شاهسواري ، مرتضي شايسته ، مصطفي شايسته ، علي معلم ، سعيد مستغاثي ، عبدالله اسكندري ، كمال تبريزي ، مهدي كرم پور،  مجبتي مير تهماسب  ، عليرضا رئيسيان ، نظام الدین كيايي ، همایون اسعديان، ابوالحسن داوودی و غلامرضا موسوي حضور داشتند .