تاريخ: 7/11/1401 - ساعت: 12:10

وبلاگ

• ممنوعیت کتاب های "هوشنگ گلشیری" و "فروغ فرخزاد"

19/2/1389
.
عرضه ی کتابهای "هوشنگ گلشیری" و "فروغ فرخزاد" در نمایشگاه کتاب ممنوع شده است.امسال برگزارکنندگان نمایشگاه بیست و سوم کتاب تهران، با منع عرضه کتابهایی که قبل از سال ۸۴ منتشر شده اند؛ به نوعی قصد دارند که تنها کتابهایی را در نمایشگاه عرضه کنند که در دولت نهم و دهم منتشر شده اند.

به گزارش ایلنا، امسال برگزارکنندگان نمایشگاه بیست و سوم کتاب تهران، با منع عرضه کتابهایی که قبل از سال ۸۴ منتشر شده اند؛ به نوعی قصد دارند که تنها کتابهایی را در نمایشگاه عرضه کنند که در دولت نهم و دهم منتشر شدهاند. با این وجود در شرایطی که کتابهای هوشنگ گلشیری پس از سال ۸۴ و توسط نشر نیلوفر منتشر شده است؛ بازهم به این انتشاراتی اجازه داده نشده است تا کتابهای هوشنگ گلشیری را عرضه کنند.

کتابهای شازده احتجاب، باغ در باغ، در ستایش شعر و سکوت، نیمه تاریک ماه از آثار هوشنگ گلشیری توسط نشر نیلوفر منتشر شده است اما هیچکدام از کتابها را نمی توانند در نمایشگاه عرضه کنند.

همچنین عرضه مجموعه اشعار فروغ فرخزاد نیز در نمایشگاه کتاب ممنوع شده است و حتی بعضی از غرفه ها و انتشاراتی ها از نصب پوستر تصویر فروغ فرخزاد نیز منع شده اند.