تاريخ: 6/7/1402 - ساعت: 21:54

وبلاگ

• بیانیه چهارصنف جامعه اصناف سینمایی ایران

6/10/1390
.
.
بیانیه چهارصنف جامعه اصناف سینمایی ایران، مشارکت درجشنواره را منوط به رفع مشکلات پیش آمده قضایی از سوی معاونت سینمایی دانستند.

کانون تدوینگران سینمای ایران، انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران، انجمن فیلمبرداران سینمای ایران، کانون آهنگسازان سینمای ایران، در این بیانیه چنین گفتند:
در پی حضور دوساعته ی دبیر جشنواره سی ام فجر در خانه سینما و نشستی که با نمایندگان اصناف سینمایی داشتند انتظار می‌رفت ابهاماتی که در دعوتنامه ایشان برای مشارکت اهالی سینما در هیاتهای انتخاب و داوری جشنواره  امسال وجود داشت مرتفع شود. این در حالی ست که، شکایت مقامات بالاتر آقای خزاعی یعنی متولیان اصلی جشنواره ای که ایشان دبیر آن است، از خانه سینما یعنی جامعه ی اصناف سینما ی ایران، به منظور تعطیل کردن خانه سینما مراحل خود را طی می‌کند .

تعطیل کردن خانه سینمایی که دبیر محترم جشن انتظار دارد اصناف اش برای مشارکت در برگزاری بهتر جشنواره به ایشان کمک کنند .این موقعیت شگفت و متناقضی است که آقای خزاعی هم در جلسه ی مذکور نتوانست از تناقض آن رهایی یابد و سایه ی این دوگانگی بر وعده‌های شیرین وی سنگینی می‌کرد، چون از طرفی خود را عضو خانه سینما می‌دانست و به این عضویت مباهات می‌کرد و از طرف دیگر نماینده ی شاکیان محسوب می‌شد ؛ واین از شگفتیهای روزگار ما است که شاکی و متشاکی می‌تواند در یک نفر جمع شود.

با این وجود، جلسه ی رفع ابهام با حسن نیت اهالی سینما بدون درنظرگرفتن شکایت فوق، که انصافاً کار ساده‌ای هم نبود، شکل گرفت تا با گفتگوی دوطرف گامی هرچند کوچک و حتی نمادین برای حل اختلافات مدیران دولتی  با خانه  سینما  برداشته شود، ولی  تا پایان جلسه به جز تعارفات معمول این قبیل جلسات و وعده‌های مرسوم پیش از برگزاری هر جشنواره، نتیجه‌ای حاصل نشد و دبیر محترم نوری بر ابهامات موجود نتاباند .

با این  دورنما به نظر می‌رسد که نمایش  صداقت و وفاق برای برگزاری بهترجشنواره چندان توفیقی نداشته است، از همین رو اصنافِ زیر مشارکت درجشنواره را منوط به رفع مشکلات پیش آمده قضایی از سوی معاونت سینمایی برای خانه اشان یعنی خانه ی سینما می‌دانند.

کانون تدوینگران سینمای ایران/ انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران/ انجمن فیلمبرداران سینمای ایران /کانون آهنگسازان سینمای ایران

گفتنی است پیش از این انجمن مستندسازان سینمای ایران   و کانون کارگردانان سینمای ایران در بیانیه خود تصریح کرده که‌ برای هرگونه همکاری موثر تا رفع این تناقض از سوی مسؤولان امور سینمایی‌ منتظر می‌مانند.