تاريخ: 6/7/1401 - ساعت: 20:21

وبلاگ

• اینجا خانه سینما، صدای اصناف سینمای ایران - اسلامی

6/10/1390
.

روابط عمومی خانه سینما در پی یادداشت خبرگزاری فارس "اینجا خانه سینماست، صدای بی‌بی‌سی فارسی! "اعلام کرد ؛

خبرگزاری فارس هم چون برادر تنی  مکتوب خود در این سال ها می کوشند تا همه به جز خود و هواداران اندکشان را به اردوگاه ضد انقلاب نسبت دهند. معلوم نیست اینان به چه دلیل و گواه و پشتوانه ای خود را یگانه میراث دار انقلاب شکوهمند اسلامی ملت ایران در سال 1357 می دانند؟
البته که  صراحت این خبرگزاری در بیان نیت شکایت معاونت سینمایی(که ریاکارانه می کوشد تا به هر عنوان و دلیل از زیر بار رسوایی  تعطیلی این نهاد قدرتمند صنفی خود را به کنار بکشد) از خانه سینما ستودنی است انجایی که یاداشت نویس فارس می نویسد:" اقدام جدید چهار صنف خانه سینما را که به عنوان یک اهرم فشار از سوی مدیریت خانه سینما علیه معاونت سینمایی وزارت ارشاد برای از بین بردن فشار این معاونت در زمینه انحلال خانه سینما صورت می‌گیرد،" ویا اشاره می کند: "مسئولان وزارت ارشاد که تا چند روز آینده در دادگاه شکایت از خانه سینما حضور می‌یابند تا انحلال این خانه را بررسی کنند، با این اقدام جدید باید مصمم‌تر شده و جدی‌تر کار را ادامه دهند." ناگفته نماند که پیشتر هم این صدا از گلوی یکی از مدیران اسبق خانه سینما که اینک سخنگوی دولتی ِسینما شده است به در آمده بود.

جامعه اصناف سینمایی نهادی برآمده از اراده  سینماگران ایرانی است که در چارچوب ارزش های جمهوری اسلامی ایران مصرح در قانون اساسی زندگی می کنند و به کار ساخت و نمایش فیلم اشتغال دارند و می کوشند تا با رایزنی ودیده بانی مناسبات شغلی خویش به تامین نیاز های مادی و معنوی خود جامه عمل بپوشند.
پس هر گونه کوششی برای معرفی آنان به عنوان دشمن ویا  راندن آنان به اردوگاه بیگانگان از تقوای سیاسی  و حزم اداری به دور است.گواه این ادعا نیز سفارت فرهنگی سینما در این سی سال است که اگر نگوییم همه، دست کم بیش از نیمی از اعتبار فرهنگی ایران اسلامی در جهان از آنِ سینما بوده است.

اما بعد،پر واضح است که نمی توان و نشاید کسی را به تخریب خانه اش  تهدید کرد و برای او وعده ساخت بوستانی در آینده را داد و هم هنگام نیز از او خواست که با ما در بنای بوستانی که شاید درآینده به شما هم ثمر دهد شریک شوید!
هیچکدام از اصناف سینمایی دعوی تحریم جشنواره فیلم فجر را نکرده اند  و البته همگان مختارند که در جشنواره شرکت کنند یا نکنند.نهاد صنفی – فرهنگی خانه سینما برآیند  آرای همه نمایند گانش است و البته بر گفتگو، اقناع و دوراندیشی استوار.سلسه مراتب اداری و نظامی مورد علاقه شما را ندارد.خانه سینما یک فدارسیون است و نه یک سازمان اقتدارگرا!جامعه اصناف سینمایی جشنواره فیلم فجر را سال تحویل(عید) سینمای ایران می داند.
فارغ از اینکه هم چون سالیان پیشن مدیران برگزار کننده اش(مدیران معاونت سینمایی) تدبیر و حزم داشته اند و یا هم چون این دوسال با بی درایتی به واگرایی و بی اعتمادی سینماگران و دولت کوشیده اند. والبته این هم حق سینماگران است که در جشنواره خودشان شرکت کنند و اما نخواهند آثار شان داوری شود کاری که در سال گذشته از درایت برخی صنوف حاصل آمد.

جامعه اصناف سینمایی وظیفه دارد از تمامی اعضای خود برای تحقق حقوق قانونی شان  در هر شرایطی دفاع کند و این بستگی به عضویت آنان  در یکی از اصناف عضو خانه سینما دارد.پس دفاع از همکاران صنفی(مستندسازان عضو خانه سینما) برای برخورداری و تحقق حقوق قانونی شان از اهداف خانه سینماست و بر این رفتار اگر ستایشی روا نمی شود نکوهشی را هم نشاید.