تاريخ: 25/6/1398 - ساعت: 23:49

وبلاگ

• "DELETE" نامزد بهترین فیلم کوتاه جشنواره ایران و آمریکا

26/2/1393

.
اسامی فیلمهای راه یافته به مرحله نهائی تابستان سال 2014 
سیاتل - تهران
The finale elected Film's for summer of 2014 in Seattle & Tehran 

---------------------------------------------------------------------------------
از بین 14 فیلم سینمائی بلند دو فیلم به بخش نهائی راه یافتند
Between 14 Long Film's , These Film's nominated for final
فیلم سینمائی: شهر فرشتگان city of the Angels
فیلم سینمائی : وقتی لیموها زرد شدند When the Lemons turned yellow
---------------------------------------------------------------------------------

از بین 12 فیلم کوتاه سینمائی تنها یک فیلم به بخش نهائی راه یافت
Between 12 Film's , this Film nominated for final
و بعنوان فیلم برتر کوتاه سینمائی انتخاب گردید
One Beautiful snowy day
فیلم کوتاه سینمائی : یک روز قشنگ برفی
---------------------------------------------------------------------------------

از بین 21 فیلم مستند خارجی جشنواره ( غیر ایرانی) دو فیلم به بخش نهائی را یافتند
Between 21 foreign Film's , This Film's nominated for final
فیلم مستند بلند : دراکولا و استوکر از کشور ایرلند
Dracula & Stoker from Ireland 
فیلم مستند بلند: ناصر الدین شاه و 84 همسرش از کشور سوئد 
Nasserdin Shah and his 84 Wives
---------------------------------------------------------------------------------

از بین 43 فیلم مستند بلند ایرانی 4 فیلم به بخش نهائی راه یافتند
Between 43 Film's , This Film's nominated for final
فیلم مستند بلند : برای گونگادین در بهشت جائی نیست
No Heaven for Gunga Din
فیلم مستند بلند : من خدا رحم نیستم
I am NOT Khodarahm
فیلم مستند بلند : چهل منبر
40 Pu pits
فیلم مستند بلند : مشاوره با خدا
Consulting God
---------------------------------------------------------------------------------

از بین 33 فیلم کوتاه داستانی 2 فیلم به بخش نهائی راه یافتند
Between 33 Film's , This Film's nominated for final
فیلم کوتاه داستانی : از منهای یک
From Minus One
فیلم کوتاه داستانی : سیه تار بی سو
An Ominous Taar
---------------------------------------------------------------------------------

از بین 58 فیلم کوتاه رقابت بین دو دسته فیلمهای منتخب توسط داوران صورت خواهد پذیرفت
Between 58 Film's in 2 separate group this 4 Film's nominated
چهار فیلم زیر به بخش نهائی راه یافتند

فیلم کوتاه : حذف
Delete 
فیلم کوتاه : دوئت منفی
Duet Minus One

و در منتخب دسته دوم
And in second group 

فیلم کوتاه : آنسوی بن بست
Beyond The Dead end
فیلم کوتاه : زمین های منتظر
Land's are waiting