تاريخ: 25/6/1398 - ساعت: 00:08

وبلاگ

• اطلاعیه معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی درباره فیلم اولی‌ها

3/3/1394

معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی به منظور تسهیل در امور متقاضیان دریافت پروانه ساخت برای فیلم اول، اطلاعیه صادر کرد.


به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی،در متن این اطلاعیه آمده است:


طبق مصوبه ۱۶ اردی بهشت ۹۴ شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی در سال جاری، به منظور تسهیل در امور متقاضیان، بررسی صلاحیت کارگردانان اول در دو مرحله انجام می گیرد.

در مرحله اول، فیلمسازان متقاضی می توانند درخواست خود را همراه با مدارک مربوطه ،شخصاً به دبیرخانه شورای پروانه ساخت ارائه کنند.

تایید صلاحیت کارگردانی برای کارگردانان اول، با کسب حداقل ۶۰ امتیاز ، بر اساس جدول زیر صورت می گیرد:

نمونه کار: تا ۵۰ امتیاز 

تحصیلات سینمایی و مرتبط : تا ۱۰ امتیاز

دستیاری کارگردانی سینمایی: تا ۱۵ امتیاز

جوایز و حضور در جشنواره ها: تا ۱۰ امتیاز

دیگر فعالیتهای فرهنگی و هنری و سینمایی: تا ۱۵ امتیاز


در مرحله دوم، پس از تایید صلاحیت کارگردانی فیلم اول، تهیه کنندگان حرفه ای متقاضی تولید اثر با کارگردانان اول،حداکثر سه ماه پس از صدور مجوز کارگردانی می توانند درخواست خود را به دبیرخانه شورای پروانه ساخت ارسال کنند.

کارگردانان اول با ارائه حداقل سه نمونه کار و سوابق مندرج درجدول ارزیابی می توانند متقاضی صدور مجوز کارگردانی شوند.

شروط نمونه کارهای ارائه شده:

الف) در بین نمونه آثار ارائه شده ،حداقل یک فیلم نمایشی، با مدت زمان حداقل۱۰ دقیقه الزامی است.

ب) ارائه شناسنامه کامل فیلم اعم از : سال تولید ، مدت زمان فیلم،سرمایه گذار، عوامل تولید و…

ج) متقاضیان تهیه کنندگی اول نمی توانند تهیه کننده کارگردانان اول باشند.

د) تقاضای صدور پروانه جدید برای کارگردانان اول،پس از صدور پروانه نمایش و ارزیابی آن توسط شورای پروانه ساخت، قابل بررسی است.