تاريخ: 12/1/1402 - ساعت: 20:51

وبلاگ

• فراخوان کارگاه "مارکتینگ فیلم" و پروژۀ گروهی "کالکتیو"

25/8/1388
.
.
فراخوان کارگاه های آقای وحید واحد

با موضوعات "مارکتینگ فیلم" و پروژۀ گروهی "کالکتیو"به منظور آشنایی بیشتراعضای انجمن فیلم کوتاه ایران با مارکتینگ فیلمهای خود در جشنواره ها و نیز فراخوان پروژۀ گروهی اعضای این انجمن با عنوان "کالکتیو" به مدیریت آقای وحید واحد، کمیتۀ بین الملل انجمن فیلم کوتاه ایران درصدد برگزاری کارگاه هایی با مضامین فوق می باشد.

آقای وحید واحد از سال 1355 در کشورهایی همچون انگلیس، آلمان و استرالیا زندگی کرده است. از سال 1377 تاکنون، بنیانگذار و مدیرهنری موسسۀ فرهنگی Cinewest و جشنواره های بین المللی فیلم کودک و نوجوان اوبرن (Auburn)، فلکسیف (Flexiff) و شورت سوپ (Short Soup) در شهر سیدنی استرالیا می باشد. وی همچنین درسالهای بین 1382 – 1384 بعنوان نایب رئیس CIFEJ (مرکز بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان) که توسط یونسکو و یونیسف تاسیس شده است به فعالیت می پردازد. آقای واحد از سال 1383 تا کنون با جشنوارۀ بین المللی فیلم رشد در زمینه های مختلف همکاری داشته و دوبار رئیس هیئت داوران این جشنواره بوده است.برنامه و محتویات کارگاههای آقای وحید واحد به شرح زیر است:سه شنبه، 17 آذر 1388


10:00 – 12:00

نمایش منتخبی از فیلمهای برنده و بهترین های جشنوارۀ بین المللی فیلم فلکسیف (تاسیس شده در سال 1381) به همراه نمایش منتخبی از بهترین فیلمهای کوتاه تهیه شده در مدرسۀ سینمایی AFTRS در سیدنی استرالیا. لازم به ذکر است که این مدرسه، از معتبرترین مدارس سینمایی جهان به شمار می آید.13:00- 16:00

1. سخنرانی در مورد چهارچوپ های معیار انتخاب فیلمهای کوتاه توسط هیات های انتخاب در جشنواره های بین المللی به همراه نمایش چند نمونۀ خوب از این فیلمها در جشنواره های مختلف دنیا.

2. سخنرانی دربارۀ استانداردهای بین المللی ارائه و تبلیغ فیلمهای کوتاه در جشنواره ها همانند پرس کیت (press kit)، بیوگرافی، زیرنویس کردن فیلمها، عناوین صحیح عوامل یک فیلم، جلدهای DVD و غیره.17:00 – 18:30 (مخصوص اعضای انجمن فیلم کوتاه ایران)

معرفی پروژۀ کالکتیو (Iranian Short Filmmakers Collective) به اعضای انجمن فیلم کوتاه ایران و توضیح طرح کلی و امتیازات این پروژه بهمراه نمایش نمونه های موفق فیلمهای کالکتیو از کشورهای دیگر جهان.چهار شنبه، 18 آذر 1388


10:00 – 12:00

سخنرانی دربارۀ ارتباط فیلمنامه نویسی و فیلم سازی با جامعه شناسی.13:00 – 16:00 (مخصوص اعضای انجمن فیلم کوتاه ایران)

انتخاب اعضای پروژۀ کالکتیو (10 نفر) توسط دیدن 5 دقیقه از یک فیلم هر متقاضی توسط آقای وحید واحد و بررسی علل انتخاب یا عدم انتخاب ایشان.پس از پایان کارگاه ها، آقای وحید واحد مراحل آغاز به کار پروژۀ کالکتیو را به ده نفر انتخاب شده توضیح می دهد.مقررات عمومی

1. کارگاه ها برای عموم آزاد است.

2. بخش های نهایی هر دو روز کارگاه مختص اعضای انجمن فیلم کوتاه ایران می باشد.

3. حضور در کارگاه ها مجانی است.

4. هر شرکت کننده، می بایست فرم تقاضای شرکت در این کارگاه ها را پر کرده و انجمن را از حضور خود مطلع سازد.

5. این کارگاه ها صرفا رویدادهایی فرهنگیند و فاقد هرگونه منفعت مالی برای انجمن فیلم کوتاه ایران می باشند.

6. این کارگاه ها در روزهای دوشنبه 16 آذر و سه شنبه 17 آذر 1388 در خانۀ سینما برگزارمی گردند.