تاريخ: 26/3/1398 - ساعت: 08:11


تلويزيون

• دفاع مقدس


نویسنده و کارگردان: کاظم ملایی
مدیر برنامه ریزی: آسیه مزینانی
تصویربرداری: کاظم ملایی
تدوین و صداگذاری: مجتبی اسماعیل زاده - کاظم ملایی
ترجمه و گفتارمتن: مریم اسماعیل پور
عنوان بندی و ویدئوگرافیک: امیر مهران
دستیاران تصویر: ایلیا حسینی – هومن سعیدی
دستیار تدوین: مهران فیروزبخت
دستیار کارگردان: حسن فتحی
حمل و نقل: مسیح اله امانی – محمد فتحی

تهیه کننده: کاظم ملایی

تهیه شده در: شبکه تلویزیونی هیسپان تی وی
پائیز 1391
آخرين به‌روزرساني: 9/2/1392